Hvem gavner GDPR?

Da den europæiske databeskyttelseslov indtraf d. 25. maj 2018, betød det at alle personlige data der før havde fuld transparens via WHOIS-databaser, nu er blevet mørklagte. GDPR er blevet oprettet med hensigten, at beskytte EU-borgernes personlige oplysninger på digitale platforme.

 

Der bliver dog rejst spørgsmål om hvorvidt denne lovgivning vil gøre det lettere at gemme sig for f.eks. domænecybersquattere. Med de personlige oplysninger gemt væk fra offentligheden bliver det nemlig både sværere og dyrere at finde ud af hvem der ejer ulovlige hjemmesider, og at beskytte den intellektuelle ejendom.

 

Danske .dk-domænenavne kan dog, trods EUs databeskyttelseslov, stadig findes sammen med de vigtigste personoplysninger. Det skyldes at DIFO (forvalter af .dk) ifølge den danske domænelov er forpligtet til at offentliggøre oplysninger om alle der har brugsret til et .dk-domænenavn. Ifølge lovens paragraf 18 skal de gøre navn, adresse og telefonnummer offentligt tilgængelige, medmindre registranten har navne- og adressebeskyttelse. Altså trumfer den danske domænelov den europæsiske databeskyttelseslov, når det kommer til transparens hos  WHOIS-databaser.

 

 

Læs mere om truslen mod IP-beskyttelse i artiklen Nye regler for persondata giver netsvindlerne nye muligheder” af Statton Hammock , i Berlingske, eller om om GDPR i Danmark på difo.dk.

Leave a Comment